O nás

O nás

Jsme skupina podobně smýšlejících lidí, kteří věří, že obyčejná slušnost by měla být základem každé věcné debaty.  Stavíme a podporujeme konstruktivní dialog bez nenávisti a dezinformacích na sociálních sítích a v on-line prostoru.

Chceme ukázat, že i lidé s odlišnými názory, různého původu, politických přesvědčení, věkové kategorie, či povolání jsou schopni debatovat věcně, slušně a na základě pravdy a ne polopravd a účelových dezinformací. Jsme tu, abychom přinesli do debat v on-line prostoru slušnost, respekt a fakta.

Jsme skupina dobrovolníků, kteří se přidali ke kolegům ze Švédska, Německa a Slovenska, jejichž nadšení a rostoucí skupina nás zaujala. Jsme tu, abychom společně upozorňovali, že lež, manipulace a nenávistné projevy nelze veřejně vydávat za názor. 

Hlásíme se k demokratické Ústavě České republiky a Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Jsme přesvědčeni, že svoboda slova, kterou nám tyto dokumenty přinášejí, s sebou nese i zodpovědnost.

Nepříslušíme k žádné politické straně, jsme nadstraničtí.

Naše pravidla

Jsme nepolitičtí

Vycházíme z Ústavy, ctíme její hodnoty a nepříslušíme k žádné politické straně, vyjadřujeme se však k politickému dění. 

Jsme skupina akční, ne diskuzní

Aktivní činností chceme bojovat proti jedu ve veřejných internetových debatách naší společnosti.

Vzájemný respekt

Respektujeme názory ostatních členů, kteří na ně mají právo. Vyjadřujeme se k ostatním komentářům tak, jako bychom chtěli, aby se ostatní vyjadřovali ke komentářům našim – tedy s respektem a slušností.

Fakta, fakta, fakta

Věříme, že fakta, odvaha a přátelství jsou silnější než pomluvy, dezinformace a strach.

Napište nám!

15 + 15 =